Agentura: Dovol si
IČ: 67619410
DIČ:
Jsem koučka, supervizorka a lektorka. V současné době pracuji přes skype (ten preferuji) nebo telefon. Pořádám individuální konzultace (osobní supervize), supervize (týmový koučink) a workshopy na principu osobního prožitku se zaměřením na odbourávání stresu, práce s emocemi, uvědomování si sama sebe. Individuální konzultace formou koučinku nabízím všem, kdo hledají řešení nejrůznějších situací a problémů a chtějí si zvědomit, co je pro ně důležité a na čem jim záleží. Hledají jak získat to, co potřebují, po čem touží, hledají, jak dál ve svém životě. Na supervizích se snažíme společně hledat cestu a nalézat kroky ke zkvalitňování vztahů pracovního kolektivu a zefektivnění výkonu zaměstnanců. Smyslem supervize je nalézt problémovou oblast v týmu a zároveň rozvíjet profesní dovednosti, posilovat vztahy v kolektivu a nacházet řešení problematických situací. Během workshopů poznáváme sebe a své reakce prostřednictvím zážitkových her. Workshopy jsou zaměřené na získávání praktických dovedností v různých oblastech našeho života se zaměřením na sebepoznávání. Vždycky se však dotkneme tématu komunikace, spolupráce, řešení konfliktů, respektu, odpovědnosti, práce s hranicemi. Na workshopech zjišťujeme, kde se brzdíme a společně hledáme řešení. Zmapujeme svoji ochotu a možnosti k vlastním vnitřním změnám. Díky tomu pak můžeme postupně dosáhnout větší spokojenosti ve svém profesním i osobním životě. Během jednoho dne či jedné konzultace není možné zcela změnit své návyky a postoje. K tomu, aby se nám nové dovednosti dostaly „pod kůži“, je potřebujeme opakovaně trénovat.
Dovol si
Kontaktní informace:
Jitka Doležalová
E-mail: j.dolezalova@post.cz
Telefon: +420 603533994
Web: http://www.dovolsi.cz