Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

Kategorie kurzu: Řemesla
Lokalita kurzu: Ostrava
Adresa: 28. října 68, Ostrava, 70900
Stránka kurzu: http://www.rekval.cz/kurzy/kurz/odborna-zpusobilost-v-elektrotechnice-dle-vyhl-50-1978-sb/
Cena kurzu: 0 Kč
Kurz je zaměřen na základní pojmy a vztahy v elektrotechnice, význam a rozdělení elektrotechnických materiálů a účinky napětí a proudů. Účastník kurzu se naučí základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinky elektřiny na lidský organismus, pojem statická elektřina a umí se chránit před úrazem elektrickým proudem. Je určen pro: – pracovníky, kteří chtějí získat odbornou způsobilost dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§4, §5, §6, §7, §8); – pracovníky zabývající se obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti nebo projektováním el. zařízení, která montují nebo provozují. Odborný kurz je jednodenní, konkrétní čas konání bude upřesněn.

Termíny kurzu

05.09.2019 -
Kontaktní informace:
Ing. Jarmila Kolatová
E-mail: info@rekval.cz
Telefon: +420 739 227 247

Naše další kurzy