Mzdová účetní v praxi - dvoudenní kurz mzdového účetnictví

Kategorie kurzu: Účetnictví
Lokalita kurzu: Pardubický kraj
Adresa: Havlíčkova 1080, Pardubice, 53002
Hotel Staré Časy
Stránka kurzu: https://inakademia.cz/kurzy-a-seminare/mzdove-ucenictvi/mzdova-ucetni-v-praxi-dvoudenni-kurz-mzdoveho-ucetnictvi-22
Cena kurzu: 3 600 Kč
CO SE V KURZU NAUČÍTE: Budete umět zpracovat a vypočítat mzdy Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění. Získáte znalosti z oblasti cestovních náhrad, daně z příjmů fyzických osob a další potřebné vědomosti pro práci ve mzdovém účetnictví. KOMU JE KURZ URČEN: Začátečníkům, kteří se chtějí naučit samostatně zpracovávat mzdové účetnictví Všem, kteří chtějí vykonávat profesi mzdové účetní Kurz je vhodný také pro ty, kteří si chtějí zopakovat mzdové účetnictví a doplnit si své znalosti o legislativní změny, které v této oblasti nastaly. PROGRAM I. den • 12. září 2019 - Základní principy zdaňování mezd • účinnost daňového prohlášení, odvody daní, termíny, daňové zvýhodnění na děti – slevy, bonusy, doklady, střídává péče, dělení slev, další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění, nutné doklady, srážková daň, odvody, povinnosti zaměstnavatele. - Základní principy zdravotního pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění, principy registrací, doplatky po skončení vztahů, povinnosti zaměstnavatele, minimální mzda a souvislosti se zdravotním pojištění, praktické příklady, osoby, za které platí pojištění stát, nutné doklady, přehledy, odvody a evidence, pojištění v DPČ a DPP, souběhy pracovních vztahů - Základní principy v sociálním pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění a podmínky, sazby pojistného, doplatky, povinnosti, přehledy, odvody, evidence, nemocenské dávky, otcovská, ošetřovné, ochranná lhůta, podpůrčí doba, fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy, náhrada mzdy v době nemoci, zaměstnání malého rozsahu, pojištění v DPČ a DPP, souběhy vztahů - Základní principy srážky z mezd II. den • 13. září 2019 - Struktura mzdy • měsíční, hodinová, stanovení poměrné části mzdy, minimální mzda, zaručená mzda, příplatky, přesčasy, čerpání náhradního volna, příplatky za svátek, pracovní doba rovnoměrně a nerovnomerně rozvržená, fond pracovní doby. - odměňování u DPČ a DPP, limity, správné používání dohod a jejich náležitosti, povinnosti zaměstnavatele, potvrzení o zaměstnání, nekolidující zaměstnání. - průměrný a pravděpodobný výdělek • základní informace, rozhodné období, započitatelné příjmy, používání průměrného výdělku, dlouhodobé odměny a zápočet do více období - Dovolená • za kalendářní rok, dovolená za odpracované dny, základní nároky, stanovení dovolené u rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, dovolená a kratší pracovní doba, povinnosti zaměstnavatele na úseku dovolené, čerpání dovolené, krácení dovolené, převody dovolené do dalších let, dovolená a souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou, plány dovolené, žádanky o dovolenou, převody z rovnoměrného rozvržení na nerovnoměrné a zpět, dovolená a různě dlouhé směny - diskuze • odpovědi na dotazy

Termíny kurzu

12.09.2019 09:00 - 15:00
13.09.2019 09:00 - 15:00
Kontaktní informace:
Lenka Šamanová
E-mail: info@inakademia.cz
Telefon: +420 777038797
Web: http://www.inakademia.cz/

Naše další kurzy