Agentura: DTO CZ, s.r.o.
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
DTO CZ (dříve Dům techniky Ostrava) je společnost zabývající se přípravou a realizací vzdělávacích, poradenských a certifikačních aktivit, organizováním rekvalifikací, kurzů, seminářů a konferencí, a poradenstvím v managementu. DTO CZ je držitelem řady akreditací, autorizací a pověření: - Akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - Akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR - Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí - Akreditace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR k provádění kvalifikačního vzdělávání pracovníků pracovišť se zdroji ionizujícího záření. - Akreditace Českého institutu pro akreditaci k provádění certifikace personálu pro 12 oborů a funkcí. - Autorizace k provádění zkoušek profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. DTO CZ připraví ročně přes 350 vzdělávacích aktivit, kterých se účastní více než 4.500 lidí z celé ČR. Připravujeme a realizujeme jak otevřené kurzy, tréninky a semináře, tak přímo v organizacích v celé ČR. DTO CZ disponuje vybavenými učebnami pro 5 až 50 účastníků, konferenčními sály pro 100 a 300 osob a tréninkovými prostorami a místnostmi pro konzultace a koučink. Tradice znamená, že připravujeme vzdělávání od roku 1993 jako společnost s r.o. Navázali jsme na desetileté zkušenosti dřívějšího domu techniky. Všechny vzdělávací aktivity projektujeme tak, aby byly vždy profesionálně připravené, poctivě vedené, s užitnou hodnotou pro účastníky. Sledujeme trendy, novinky a vše, co se v praxi osvědčuje a našim posláním je sdílet zkušenosti a znalosti. Vzdělávání je hodnota - pokud je VZDĚLÁVÁNÍ JAK MÁ BÝT.
DTO CZ, s.r.o.
Kontaktní informace:
Bc. Eva Gdulová
E-mail: dtocz@dtocz.cz
Telefon: +420 595620145
Web: http://www.dtocz.cz/

Naše kurzy