Agentura: Institut zdravého životního stylu, s.r.o.
IČ: 01894439
DIČ:
Institut zdravého životního stylu s.r.o. (IZZS) je moderní vzdělávací společnost. V roce 2013 jsme se stali akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) díky rekvalifikačním kurzům a kurzům DVPP, které pořádáme ve vlastním školícím a poradenském středisku NutriCentrum - Institut zdravého životního stylu, Veverkova 1229/9, Praha 7, které je zároveň sídlem a kontaktním místem Institutu zdravého životního stylu s.r.o. Všem posluchačům rekvalifikačních, nástavbových a ostatních kurzů zajišťujeme vysokou odbornou úroveň výuky, zároveň je však pro nás velmi důležité maximální propojení získaných znalostí s praxí. Cílem Institutu zdravého životního stylu (IZZS) je, aby každý, kdo absolvuje kterýkoliv náš kurz, dokázal ihned ve své praxi uplatnit získané znalosti, proto je součástí téměř všech kurzů praktické procvičování. Vysokou úroveň vzdělání zajišťují odborní garanti a další profesionálové z oboru, kteří tvoří náš lektorský team. MOTTO Institutu zdravého životního stylu je "SKUTEČNÉ PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE" a tím jsme výjimeční. Na našich kurzech se můžete těšit na příjemné, přátelské prostředí a maximum informací.
Institut zdravého životního stylu, s.r.o.
Kontaktní informace:
Ing. Daniela Dostalíková
Telefon: +420 774766051
Web: http://www.nutricentrum.cz/kurzy-seminare.php

Naše kurzy

Institut zdravého životního stylu, s.r.o.

Praha

13 900 Kč

Institut zdravého životního stylu, s.r.o.

Praha

18 900 Kč

Institut zdravého životního stylu, s.r.o.

Praha

18 900 Kč