Intenzivní přípravný kurz na lékařské fakulty

Kategorie kurzu: Škola (doučování, příprava na zkoušky)
Lokalita kurzu: Moravskoslezský kraj
Adresa: 1. máje 2208/11, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
Budova Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava
Stránka kurzu: http://www.vsostrava.com/kurz/lekarske-fakulty
Cena kurzu: 5 800 Kč
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se chtějí kvalitně připravit na přijímací zkoušky na lékařské a farmaceutické fakulty. Vhodné také pro ty, kdo chtějí zdokonalit své znalosti v oblasti biologie, fyziky a chemie. Kurz vedou zkušení odborníci, nejčastěji se jedná o pedagogy a profesory z Ostravské univerzity a VŠB-TU Ostrava nebo osoby z praxe. Setkáte se také kupříkladu s proděkankou lékařské fakulty Ostravské univerzity. Znalosti, které získáte v kurzu, využijete při přijímacím řízení mimo jiné na tyto fakulty: - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Plzni, Hradci Králové - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně - Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci - Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě - Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity - Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice - Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni - Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci - Ústav zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a další Kurz se skládá ze tří částí (modulů), které lze zakoupit i samostatně - Biologie, Chemie, Fyzika. Každý modul je v rozsahu 30 vyučovacích hodin. Obsahová náplň: Chemie 1. Obecná chemie 2. Anorganická chemie 3.Organická chemie 4. Biochemie 5. Biologie Obecná biologie 1. Botanika 2. Zoologie 3. Anatomie 4. Genetika 5. Základy latinské terminologie 6. Fyzika Fyzikální veličiny a jejich jednotky 1. Mechanika 2. Gravitační pole 3. Mechanické kmitání a vlnění 4. Molekulová fyzika a termodynamika 5. Elektřina a magnetismus 6. Optika 7. Fyzika atomového jádra

Termíny kurzu

23.11.2019 09:00 - 14:00
Kontaktní informace:
Ing. Martina Smolíková
E-mail: info@vsostrava.com
Telefon: +420 608780556
Web: http://www.vsostrava.com/

Naše další kurzy

2 700 Kč

2 700 Kč

2 700 Kč