CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Práce s lidmi s demencí

Kategorie kurzu: Ostatní kurzy
Lokalita kurzu: Ostrava
Adresa: 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00
Budova Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava
Stránka kurzu: http://www.vsostrava.com/kurz/zvyhodneny-balicek-prace-s-lidmi-s-demenci
Cena kurzu: 2 000 Kč
Setkáváte se v pracovním procesu s lidmi s demencí nebo pečujete o rodinného příslušníka s demencí? Chcete získat, upevnit či rozšířit své znalosti a dovednosti? Právě pro Vás je připraven třídenní kurz, kde budou zážitkovou formou školena 2 témata: 1) Aktivace a motivace osob s demencí (10 vyuč. hodin) 2) Komunikace s lidmi s demencí a jejich pečujícími (5 vyuč. hodin) Vzdělávací programy jsou určené pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči a sociální pracovníky. Účastníci budou seznámeni zážitkovou formou se specifiky přístupu v oblasti práce s lidmi s demencí se zaměřením na problematiku "jak motivovat a aktivovat" klienty v různých druzích sociálních služeb a se zásadami v komunikaci s uživatelem s poruchou paměti a s rodinným pečujícím. Lektor: Bc. Marta Machová, metodik, lektor a konzultant v oblasti sociálních služeb, osob s demencí a pečujících osob Obsahová náplň: 1. téma: Aktivace a motivace osob s demencí - Teorie - osvětlení termínů demence, aktivace, aktivity, motivace ... - Praktické cvičení ve skupině v návaznosti na osobní plány klientů s demencí 2. téma: Komunikace s lidmi s demencí a jejich pečujícími - Teorie - vhled do základních pojmů (komunikace, pečující osoba, demence ...) - Praktická část - praktické ukázky způsobu komunikace a nácvik modelových situací

Termíny kurzu

09.09.2019 15:30 - 19:30
Kontaktní informace:
Ing. Martina Smolíková
E-mail: info@vsostrava.com
Telefon: +420 608780556
Web: http://www.vsostrava.com/

Naše další kurzy

2 700 Kč

2 700 Kč

2 700 Kč