Komunikace s lidmi s demencí a jejich pečujícími

Kategorie kurzu: Ostatní kurzy
Lokalita kurzu: Ostrava
Adresa: 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00
Budova Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava
Stránka kurzu: http://www.vsostrava.com/kurz/komunikace-s-lidmi-s-demenci-a-jejich-pecujicimi
Cena kurzu: 750 Kč
Seminář je určen pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči a sociální pracovníky. Cílem je zážitkovou formou seznámit účastníky se zásadami v komunikaci nejen s uživatelem s poruchou paměti, ale také získání dovedností při komunikaci s rodinným pečujícím. Lektor: Bc. Marta Machová, metodik, lektor a konzultant v oblasti sociálních služeb, osob s demencí a pečujících osob Obsahová náplň: 1. Teorie - Vhled do základních pojmů (komunikace, pečující osoba, demence ...) 2. Praktická část - praktické ukázky způsobu komunikace a nácvik modelových situací

Termíny kurzu

16.09.2019 15:30 - 19:30
Kontaktní informace:
Ing. Martina Smolíková
E-mail: info@vsostrava.com
Telefon: +420 608780556
Web: http://www.vsostrava.com/

Naše další kurzy

2 700 Kč

2 700 Kč

2 700 Kč