Základy podnikání

Kategorie kurzu: Ostatní kurzy
Lokalita kurzu: Ostrava
Adresa: 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00
Budova Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava
Číslo akreditace kurzu: MSMT-6208/2019-1/85
Stránka kurzu: http://www.vsostrava.com/kurz/zaklady-podnikani
Cena kurzu: 8 400 Kč
AKČNÍ CENA! Zářijové termíny nyní nabízíme za 7560 Kč (sleva 10%). Pro její uplatnění zadejte do přihlášky slevový kód ZP10D. Sleva platí pro přihlášení a úhradu do 30.8.2019. (V ceně výukové materiály. Kurz lze hradit z prostředků ÚP.) ****** Rekvalifikační kurz je určen všem, kteří si chtějí založit živnost, začít podnikat a neví, jak na to. V rámci výuky budete připraveni na začátky vlastní podnikatelské činnosti včetně vytvoření vlastního business plánu. Vyučujícími jsou pouze odborníci z podnikatelské sféry. Účastněte se rekvalifikačního kurzu a začněte bez obav podnikat! Kurz je určen všem, kteří chtějí získat znalosti z oblasti administrativy, právních procesů, z daňových, účetních, marketingových a ekonomických oblastí a organizační informace pro vlastní podnikatelskou činnost. Je vhodný také pro ty, kteří již podnikají a chtějí rozšířit své dosavadní vědomosti. Profil absolventa: Absolvent rekvalifikačního kurzu je schopen samostatně a rychle zahájit podnikatelskou činnost. Pokud již podniká, rozšíří si své znalosti a zkušenosti z podnikatelského prostředí o důležité právní, daňové, účetní, marketingové, ekonomické a organizační informace. Jednoduše, přehledně a uceleně. Absolvent tohoto rekvalifikačního kurzu umí nejen založit, ale i efektivně vést vlastní, malou firmu. Absolvent toho kurzu zná základy podnikatelské činnosti, orientuje se v daňové a účetní problematice, obchodu, managementu a marketingu. Absolvent umí zpracovat vlastní podnikatelský záměr. Absolvent ví, kde a jak si opatřit finance k nastartování svého podnikání. Absolvent tohoto rekvalifikačního kurzu chce začít podnikat. Absolvent totiž ví, jak na to a neobává se toho. Protože při výuce lektoři kladli důraz především na svou dlouholetou praxi v podnikatelské sféře. Obsahová náplň: 1. Legislativa (orientace v zákonech) 2. Základy finanční gramotnosti (principy tržního hospodářství, ceny, inflace, finanční produkty, práva spotřebitele) 3. Daňový systém v ČR (daňová soustava ČR, správa daní, daň z příjmů PO a FO, DPH, spotřební daně, sociální pojištění) 4. Podnikatelský plán (náležitosti podnikatelského záměru, tvorba podnikatelského plánu) 5. Živnost (zřízení ŽO, podmínky, práva a povinnosti, podmínky provozování, registrace) 6. Zdroje financování (financování, portál MPSV, úvěr, dotace) 7. Základy marketingu (marketingový výzkum, marketingový mix, reklama, marketingové strategie) 8. Základy účetnictví (účetnictví a daňová evidence, peněžní deníky, účetní a daňové doklady, evidence příjmů a výdajů, majetku a závazků, vedení skladové evidence, inventarizace, archivace) 9. Daňové minimum (uznatelné a neuznatelné náklady, daňová optimalizace, DPH, zákonná povinnost, náležitosti daňových dokladů) 10. Základy mzdového účetnictví (mzdy, OSSZ, FÚ, DPP, DPČ, pracovní smlouva, personální minimum, BOZP a PO) 11. Základy obchodování (právní minimum pro OSVČ, dodavatelsko-odběratelské vztahy, objednávka, dodací list, reklamace)
rekvalifikační kurz

Termíny kurzu

25.11.2019 15:30 - 19:30
29.11.2019 15:30 - 19:30
24.01.2020 15:30 - 19:30
27.01.2020 15:30 - 19:30
28.02.2020 15:30 - 19:30
17.02.2020 15:30 - 19:30
13.03.2020 15:30 - 19:30
16.03.2020 15:30 - 19:30
15.04.2020 15:30 - 19:30
12.05.2020 15:30 - 19:30
14.07.2020 08:00 - 12:00
Kontaktní informace:
Ing. Martina Smolíková
E-mail: info@vsostrava.com
Telefon: +420 608780556
Web: http://www.vsostrava.com/

Naše další kurzy

2 700 Kč

2 700 Kč

2 700 Kč