Mezinárodní kurz první pomoci EFR - Primary and Secondary Care

Kategorie kurzu: Zdravotnické kurzy
Lokalita kurzu: Zlínský kraj
Adresa: Školicí centrum první pomoci, Altéře 430, Staré Město u Uherského Hradiště, 68603
Stránka kurzu: https://www.rescuetraining.cz/emergency-first-response/kombinovany-kurz-primary-and-secondary-care/
Cena kurzu: 6 900 Kč
Jde o mezinárodní kurz první pomoci, který kombinuje školení E.F.R. Primary Care (CPR) a E.F.R. Secondary Care (First Aid), tedy prvotní i druhotné péče. Frekventanti si osvojí princip a hodnocení linky života (Cycle of Care). Naučí se důležité kroky a techniky ke zvládnutí život ohrožujících situací - především kardiopulmonální resuscitaci (CPR), zástavu krvácení a další postupy u urgentních stavů (viz základní dovednosti). Dále se učí vyšetřovat zraněného, posoudit zranění, posoudit možná onemocnění, měří fyziologické funkce, ovládají základní obvazovou techniku, ošetřují termická poranění, poranění skeletu, fixují zlomeniny a vykloubeniny. Z neúrazových stavů řeší akutní situace významné v první pomoci svou četností, např. epileptický záchvat, anafylaktická reakce či komplikace diabetu. Výuka dovedností je aplikována na časté stavy, představující každodenní rizika poškození zdraví případně je možné zařadit také další rozšiřující témata, vyžádaná klientem. Účastník kurzu se tak učí správné reakci a postupů v těchto situacích. Certifikát: Mezinárodní certifikát EFR Primary and Secondary Care (CPR + First Aid), český certifikát, plastová ID karta Vyučovaná témata: Posouzení situace, možná rizika, bezpečnost (Scene Assessment). Použití ochranných pomůcek (Barrier Use). Prvotní hodnocení (Primary Assessment). Kardiopulmonální resuscitace dospělé osoby (CPR Chest Compressions). Kardiopulmonální resuscitace dospělé osoby (CPR Chest Compressions Combined With Rescue Breathing). Řešení vážného krvácení (Serious Bleeding Management). Řešení šoku (Shock Management). Péče o poraněnou páteř (Spinal Injury Management). Dušení dospělých při vědomí a v bezvědomí (Conscious / Unconscious Choking Adult). Posouzení zranění, vyšetření skeletu (Injury Assessment). Posouzení nemoci, vyšetření, diagnóza (Illness Assessment). Obvazová technika (Bandaging). Fixace zlomenin, vykloubenin a jiných traumat (Splinting for Dislocations and Fractures). Témata první pomoci (SC) v rámci úrazů: Popáleniny (Combustiones). Úraz elektrickým proudem (Electric Shoc Management). Poranění skeletu, traumata (Skeletal Injuries, Fractures). Témata první pomoci (SC) v rámci akutních onemocnění: Epileptický záchvat (Epileptic Fit). Komplikace diabetu (Complications of Diabetes). Řešení Anafylaktické reakce (Anaphylactic Reaction). Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stanou tzv. EMREGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci (odpovídající úrovně – dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta EMERGENCY RESPONDERA.
datum a čas kurzu je možné vyřizovat individuálně
Kontaktní informace:
PhDr. Radim Křivák, BBA
E-mail: zdravotni.kurzy@gmail.com
Telefon: +420 777642021

Naše další kurzy

7 900 Kč

1 500 Kč