AUTORIZOVANÁZKOUŠKA: CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Kategorie kurzu: Ostatní kurzy
Lokalita kurzu: Praha
Adresa: Praha
Stránka kurzu: http://alavia.cz/kurzy-a-skoleni/akreditovane-rekvalifikacni-kurzy/autorizovana-zkouska-chuva-pro-deti-zahajeni-povinne-skolni-dochazky-kod-69-017-m/
Cena kurzu: 5 500 Kč
Jestliže se realizujete při práci s dětmi, máte již dostatek zkušeností a znalostí z praxe, jen vám chybí potřebný certifikát, abyste mohli zažádat o živnostenský list a svou činnost provozovat legálně, postačí vám vykonat pouze jednu zkoušku před autorizovanou osobou. Získané Osvědčení vám otevře dveře i k vysněné práci v mateřské školce či centru, dětské skupině, jeslích, apod. Pokud si ještě nejste jisti svými znalostmi a raději byste se připravovali ve skupině, můžete využít našich přípravných kurzů, které naleznete na našich stránkách mezi akreditovanými kurzy. Zde je již zkouška zahrnuta v ceně kurzu. Zkoušky realizuje vzdělávací společnost Alavia Education s.r.o. na základě udělené autorizace MPSV ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Číslo naší autorizace je 2017/24. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

Termíny kurzu

18.01.2020 09:00 - 16:00
22.02.2020 09:00 - 16:00
21.03.2020 09:00 - 16:00
18.04.2020 09:00 - 16:00
16.05.2020 09:00 - 16:00
13.06.2020 09:00 - 16:00
Kontaktní informace:

E-mail: info@alavia.cz
Telefon: +420 732 268 021
Web: http://www.alavia.cz/

Naše další kurzy