Komplexní výcvik facilitace 100 hodin - Akreditovaný u MPSV

Kategorie kurzu: Firemní kurzy
Lokalita kurzu: Praha
Adresa: Praha
Číslo akreditace kurzu:
Stránka kurzu: https://www.edutica.cz/kurzy/komplexni-vycvik-facilitace
Cena kurzu: 54 450 Kč
Připravili jsme pro vás “Komplexní výcvik facilitace”, který obsahuje vše podstatné, co potřebujete pro roli úspěšného facilitátora, tedy člověka vedoucího komunikaci ve skupině. Výcvik vychází z našich dlouholetých praktických zkušeností s facilitací a zahrnuje moderní poznatky z oblasti psychologie, kreativity a vedení lidí. Proč učíme facilitaci? Věříme, že lidé v organizacích mohou lépe využívat svůj potenciál. Chceme, aby mohli plně projevit své silné stránky, byli motivovaní, inovativní, aby pracovali se zápalem a chtěli občas udělat i něco navíc pro sebe i pro ostatní. K tomu je důležitá efektivní spolupráce a ta silně závisí na způsobu, jakým lidé ve skupině komunikují. Proto učíme facilitaci - metodu vedení konverzace směřující současně k vysoké efektivitě, porozumění a spokojenosti všech zúčastněných. Komu je výcvik určený? Výcvik je určený všem, kteří vedou různé typy setkání a kterým záleží na kvalitě komunikace ve skupině. Patří sem lidé ve vedoucích pozicích, manažeři, vedoucí týmů, majitelé společností, vedoucí pracovníci ve veřejné správě i dalších oblastech. A také lektoři, vývojáři, personalisté a řada lidí na volné noze. U všech účastníků předpokládáme předchozí zkušenosti s vedením týmu nebo s facilitováním skupinové komunikace. Výcvik není určen začátečníkům, těm doporučujeme náš akreditovaný kurz "Ucelený základ facilitace". Co se ve výcviku naučíte? zapojit všechny přítomné a současně vést setkání efektivně pracovat se skupinou, která se skládá z různorodých osobností udržet účastníky pozorné a aktivní po celou dobu setkání předcházet konfliktům a ty, které se objeví, konstruktivně řešit dosáhnout stanovených výsledků v omezeném čase zvládat souběh role facilitátora a role vedoucího přirozeně používat klíčové komunikační dovednosti využít potenciál dobrého úvodu a závěru setkání vytvořit funkční design facilitovaného setkání a dobře se na něj připravit předem řadu facilitačních technik použitelných v konkrétních situacích Jaký je rozsah výcviku? Výcvik se skládá ze šesti dvoudenních setkání (modulů), které se konají jednou měsíčně. V týdnech mezi jednotlivými moduly probíhá účastníci pracují samostatně nebo v malých skupinách na praktických úkolech. Celý výcvik probíhá půl roku a jeho rozsah je 100 hodin. Jak výcvik probíhá? Řadu let se zabýváme tím, jak dobře vzdělávat lidi. Vycházíme z principů zkušenostně-reflektivního učení a kurzy samozřejmě vedeme pomocí facilitace. Díky tomu je výcvik efektivní, praktický a současně zábavný. Využíváme modelové situace a jejich rozbory, praktický trénink dovedností, ukázky konkrétních facilitačních technik, reflexe a zpětné vazby, sdílení dobré praxe a zkušeností. Teorie ve výcviku najdete jen přiměřené množství, žádné nekonečně dlouhé prezentace vás nečekají. Ve skupině vytváříme bezpečný prostor pro vzájemnou inspiraci a současně zachováváme individuální přístup. Proto jsme stanovili maximální velikost skupiny na 12 účastníků. Pro lepší orientaci v tématu facilitace jsme vytvořili vlastní kompetenční model, který vám pomůže ujasnit si vaše silné stránky a určit oblasti pro váš rozvoj. Díky tomu na závěr jasně uvidíte, v čem a nakolik jste se během výcviku zlepšili. Potřebujete se dozvědět víc? Kompletní informace včetně podrobného popisu v PDF najdete zde: https://www.edutica.cz/kurzy/komplexni-vycvik-facilitace S lektorem, obsahem výcviku a metodami, které používáme, se můžete seznámit prostřednictvím telefonické nebo online konzultace s lektorem Vojtou Bendou - více pod tímto odkazem: https://www.edutica.cz/kurzy/online-predstaveni-komplexniho-vycviku-facilitace

Termíny kurzu

18.10.2021 09:00 - 17:00
15.11.2021 09:00 - 17:00
16.11.2021 09:00 - 17:00
13.12.2021 09:00 - 17:00
14.12.2021 09:00 - 17:00
17.01.2022 09:00 - 17:00
18.01.2022 09:00 - 17:00
14.02.2022 09:00 - 17:00
15.02.2022 09:00 - 17:00
14.03.2022 09:00 - 17:00
15.03.2022 09:00 - 17:00
19.10.2021 09:00 - 17:00
Kontaktní informace:
Ing Radek Drnovský
E-mail: office@edutica.cz
Telefon: +420 603 477 447
Web: https://www.edutica.cz/

Naše další kurzy