Pedagogický seminář (akreditováno MŠMT)

Kategorie kurzu: Umění
Lokalita kurzu: Praha
Adresa:
HAMU
Číslo akreditace kurzu: 11386/2014-1-233
Stránka kurzu: http://www.se-s-ta.cz/akce.php?sesta-pro-profesionalni-rozvoj&open-call-pedagogicky-seminar-2020
Cena kurzu: 2 200 Kč
Seminář je určen všem pedagogům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k výuce. Vítáni jsou i taneční interpreti a choreografové. Seminář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Již tradičně na jaře pořádaný pedagogický seminář sleduje cíl obohatit know-how pedagogů díky užití know-how choreografů. Během semináře dochází ke sdílení nástrojů pro analýzu a k porovnávání různých pedagogických přístupů, systémů a filozofií. Seminář povede Anna Sedláčková (SK/CZ) a Jean-Christophe Paré (FR). K lektorování jsme znovu oslovili tuto dvojici, protože z reakcí účastníků z předchozího ročníku vyplynulo, že setkání s těmito lektory bylo velice přínosné: Přestože jsou přístupy obou lektorů poměrně odlišné – Anna Sedláčková pracuje s materiálností těla a objektivizací pohybu, kdežto Jean-Christophe Paré vychází ze studia sémiotiky, využívá strukturalistické metody a konceptuální rámce – tak jsou jejich pedagogické postupy komplementární. Oba lektoři ve své práci jasně demonstrovali způsoby, kdy pohybový materiál vzniká radostně a intuitivně ze zkoumání fyzikálních veličin a strukturálních vztahů oproti v českém prostředí často raženému přístupu, kdy je „vznik tance“ motivován vnějšími podněty (předobraz, emoční stav, představa, textová nebo hudební předloha a jiné narativní způsoby). Více v článku na našem blogu: http://blog.se-s-ta.cz/?clanek=98-pedagogicky-seminar- Seminář je koncipován tak, aby přinesl loňským účastníkům další podněty, ale pro nově příchozí nebyla předchozí účast podmínkou. Zpětná vazba účastníků: "Semináře pod vedením SE.S.TA jsou pro mne vždy přínosem a vyznačují se vysokou kvalitou. Zajímám se o přesahy tance do sociální sféry, tedy i do sféry školství. Většinu věcí, které jsme si na semináři vyzkoušeli mohu rovnou využít ve své pedagogické praxi." "Velice oceňuji nehodnotící přístup lektorů k účastníkům a vytváření podpůrné atmosféry i bohatých situací pro tvorbu a uplatnění pohybu. Je skvělé, že jsme mohli vidět a vyzkoušet si dva různé přístupy Anny Sedlačkové a Jeana-Christophe Paré. Přestože byl seminář opravdu plný podnětů a informací, tak si je dobře pamatuji, protože všechno dávalo smysl od začátku do konce." Reportáž z Pedagogického semináře 2018: https://www.youtube.com/watch?v=eLu3lFYJdoc&t=2s Seminář probíhá ve dvou fázích 1. Ateliéry zkoumání a realizace s hosty a tanečními pedagogy: rozcvičení, workshopy, semináře, praktické aplikace ve výuce, konfrontace zkušeností. 2. Zakončení formou kulatého stolu – veřejné diskuse: představení práce a aktivit z dílny, širší diskuse k tématu. Pátek: 14:00 – 19:00 Sobota: 10: 00 – 18:00 (polední pauza) Neděle: 9:00 – 16:00 (polední pauza) ZÁKLADNÍ CENA SEMINÁŘE PŘI PŘIHLÁŠENÍ A PLATBĚ DO 31.12.2019 Základní: 2 200,- Kč Studenti: 1 100,- Kč (50 % sleva) Studenti a pedagogové HAMU: 200,- Kč CENA SEMINÁŘE PŘI PŘIHLÁŠENÍ A PLATBĚ V LEDNU 2020 Základní: 2 800,- Kč Studenti: 1 400,- Kč (50 % sleva) Studenti a pedagogové HAMU: 200,- Kč STORNO POPLATKY Odhlášení do 31. 12. 2019: vracíme 100% kurzovného. Odhlášení do 31. 1. 2020 vracíme 70% kurzovného. Odhlášení do 15. 2. 2020 vracíme 50% kurzovného.
Kontaktní informace:
Michaela Kessler
E-mail: michaela.kessler@se-s-ta.cz
Telefon: +420 601153560
Web: http://www.se-s-ta.cz