Přípravný kurz ke státní profesní zkoušce Chůva

Kategorie kurzu: Škola (doučování, příprava na zkoušky)
Lokalita kurzu: Brno
Adresa: Antonínská 18, Brno, 60200
přízemí
Stránka kurzu: https://www.filianek.cz/
Cena kurzu: 2 500 Kč
Přípravný kurz je koncipován jako příprava k úspěšnému složení státní profesní zkoušky na pozici Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky s autorizacní MPSV pod kódem 69-017-M. Jedná se o víkendový kurz s hodinovou dotací 16 hodin. 6 hodin výuky v oblasti poskytování první pomoci, resuscitace, bezpečnosti a ochrany dítěte, péče o nemocné dítě. 5 hodin výuky pedagogiky, vývojové psychologie, specifik jednotlivých období vývoje dítěte od narození do 7 let. 5 hodin výuky hygieny, péče o dítě, etiky chůvy, pracovně právních náležitostí práce chůvy, cílů výchovy, Zákona o Dětské skupině. Výuku zajišťují odborní lektoři s dlouholetými zkušenostmi v oblasti péče o děti. V závěru kurzu proběhne společné kolokvium jako příprava na úspěšné složení písemné části zkoušky. Proběhne i praktický nácvik pulmonární resuscitace na elektronických modulech kojence, batolete, dítěte. Filiánek, z.s. připravil ke státním zkouškám již více než 270 uchazeček a uchazečů.

Termíny kurzu

18.01.2020 08:00 - 17:00
14.03.2020 08:00 - 17:00
16.05.2020 08:00 - 17:00
12.09.2020 08:00 - 17:00
07.11.2020 08:00 - 17:00
Kontaktní informace:
Ing. Jana Benešová
E-mail: filianek@filianek.cz
Telefon: +420 728652335
Web: https:/www.filianek.cz

Naše další kurzy