Chůva pro děti v dětské skupině Přípravný kurz ke státní profesní zkoušce

Kategorie kurzu: Osobní rozvoj
Lokalita kurzu: Brno
Adresa: Antonínská 18, Brno, 60200
přízemí
Stránka kurzu: https://www.filianek.cz/
Cena kurzu: 4 000 Kč
Filiánek, z.s., jako autorizovaný zástupce MPSV, nabízí možnost získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M s akreditací MPSV dle NSK a Chůva pro děti v DS 69-073-M. Pro zájemce je připraven víkendový Přípravný kurz, kde se účastníci seznámí s kompetencemi a kritérii, které předepisuje MPSV pro úspěšné složení zkoušky, získají podklady k vypracování povinné písemné přípravy. Kurz proběhne na pracovišti školky Filiánek, kde se následně státní profesní zkouška uskuteční. Od roku 2014 jsme realizovali již 52 běhů Přípravných kurzů a následných profesních zkoušek. Úspěšně jsme kvalifikovali již 460 nových profesionálních chův. Poskytujeme i další následné vzdělání osobám pečujícím o malé děti v akreditovaných kurzech. Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace naleznou uplatnění v těchto zařízeních: • V dětských skupinách, mateřských centrech, klubech maminek, hlídacích koutcích. • Ve firemních, soukromých i státních školkách, školičkách, lesních školkách. • V zařízeních péče o děti od 0 roků, v hlídacích agenturách, jako chůvy, aupair, jako OSVČ. Termíny státních zkoušek na pozici Chůva pro děti na rok 2024: 15 2., 18.4., 6.6., 26.8., 3.10., 28.11.2024. Zkoušky probíhají ve dvou dnech. (možnost rozšíření termínu zkoušky při vyšším počtu přihlášených účastníků – na čtvrtek a neděli) (rozsah testu a zkoušky celkem 4 hodiny) cena: 6.500,- Kč Při zkrácené verzi zkoušky (v případě doložení Osvědčení Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky) cena: 5.500,- Kč Zkouška probíhá ve dvou dnech, skládá se z písemného testu, ústní a praktické zkoušky. Uchazeč je povinen vypracovat písemnou přípravu výchovného celku dle zadaných kritérií, kterou předloží zkušební komisi nejpozději týden před konáním státní zkoušky. Registrace ke státní zkoušce je podmíněna zasláním originálu Přihlášky ke zkoušce, vypracováním písemné přípravy výchovného celku a úhradou platby. V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese. Obratem se s Vámi spojí naše koordinátorka, která Vám zašle potřebnou dokumentaci, doporučenou literaturu a další bližší informace. Rádi Vás provedeme celým procesem přípravy i závěrečnou státní profesní zkouškou na pozici Chůva. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky jsou znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, první pomoci, hygieny, péče o nemocné dítě, zásad bezpečnosti, orientace v pracovně právních vztazích a etice. Na zkoušku se můžete připravit samostudiem s využitím odborné literatury. koordinátorka kurzů a zkoušek - Ing. Jana Benešová, mobil 728 652 335, e-mail: benesova@filianek.cz

Termíny kurzu

06.01.2024 08:00 - 17:00
23.03.2024 08:00 - 17:00
11.05.2024 08:00 - 17:00
14.09.2024 08:00 - 17:00
09.11.2024 08:00 - 17:00
Kontaktní informace:
Ing. Jana Benešová
E-mail: filianek@filianek.cz
Telefon: +420 728652335
Web: http://www.filianek.cz

Naše další kurzy