Agentura: Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA
IČ: 01475819
DIČ:
Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA je nezisková organizace, která se dlouhodobě zasazuje o rozvoj současného tance a souvisejících uměleckých oborů. SE.S.TA od roku 1999 realizuje řadu aktivit nejen pro profesionály, ale i pro široké publikum a pro děti. Hlavním záměrem organizace je pomáhat současnému tanci v zapojování do mezinárodního kontextu a v otevírání mezioborové spolupráce a diskuse. Umělcům SE.S.TA nabízí celé spektrum projektů přinášející různé způsoby obohacování, jejichž společným jmenovatelem je setkávání, setkávání s jinými obory, s jinými způsoby uvažování a tvorby, s jinými kulturami. K přínosu dalšího vzdělávání SE.S.TA se hlásí řada choreografů české taneční scény a také tanečníků-interpretů, kteří i díky SE.S.TA našli uplatnění v zahraničních angažmá. Diváci jsou pravidelně zváni na work in progress z rezidencí, na produkovaná představení, na prolínání současného tance s výtvarným umění v rámci cyklu Tanec v galerii a v létě na mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance.
Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA
Kontaktní informace:
Michaela Kessler
E-mail: michaela.kessler@se-s-ta.cz
Telefon: +420 601153560
Web: http://www.se-s-ta.cz

Naše kurzy

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA

Praha

2 200 Kč