Agentura: RESCUE TRAINING CZ
IČ: 87620979
DIČ:
Jsme akreditovaná vzdělávací instituce zaměřená na výuku kurzů první pomoci. Připravujeme vzdělávací programy v oblasti zdravovědy, rekvalifikační kurzy, školení a semináře. Působnost jsme zahájili v roce 2007, našimi kurzy prošla řada institucí, soukromých i státních subjektů. Vzděláváme školitele, instruktory, zdravotníky zotavovacích akcí, trenéry, pedagogy, sociální pracovníky a širokou veřejnost. Jsme držiteli instruktorské licence k výuce mezinárodních programů první pomoci EMERGENCY FIRST RESPONSE EMEA Ltd. s celosvětovou platností.
RESCUE TRAINING CZ
Kontaktní informace:
PhDr. Radim Křivák, BBA
E-mail: zdravotni.kurzy@gmail.com
Telefon: +420 777642021

Naše kurzy

RESCUE TRAINING CZ

Zlínský kraj

7 900 Kč

RESCUE TRAINING CZ

Zlínský kraj

3 500 Kč

RESCUE TRAINING CZ

Zlínský kraj

1 500 Kč

RESCUE TRAINING CZ

Zlínský kraj

1 500 Kč

RESCUE TRAINING CZ

Zlínský kraj

2 500 Kč

2 500 Kč

RESCUE TRAINING CZ

Zlínský kraj

4 500 Kč